Tilmelding

Tilmelding foregår efter “først til mølle” princippet, og da der er meget begrænsede pladser, opfordrer vi dig til at tilmelde dig så hurtigt som muligt.

Tilmelding foregår her: https://si-lyngsbo.nemtilmeld.dk/