Tilmelding

Når tilmelding for 2023 åbnes, vil der her komme et link til tilmelding

Tilmelding foregår efter “først til mølle” princippet, og da der er meget begrænsede pladser, opfordrer vi dig til at tilmelde dig så hurtigt som muligt.